Mekaray

BUSINESS EVENTS / SEMINAR

Mekaray Ventures telah melancarkan Sales Challenge “UMRAH ZIARAH CHALLENGE” pada bulan November yang lepas. Pendapatan terkumpul sebanyak RM50,000 dari November 2015 – March 2016 akan mendapat tajaan penuh ke LONDON/PARIS/MADINAH/MEKAH. Ahli-ahli yang berjaya akan berangkat dalan bulan April, 2016
 
Promosi-promosi lain akan di adakan khusus untuk ahli-ahli dari masa ke semasa.
 
Presentasi Perniagaan 
 
Taklimat perniagaan di adakan di Pejabat Urusan pada setiap Sabtu jam 9.00 malam. Tujuan di adakan supaya aorang ramai boleh mendapat ilmu dan pembelajaran dari Formulasi Pemakanan Sunnah.